Nasze publikacje

Najnowsze


Inspekcje oraz nadzory techniczne, inspekcje i nieniszczące badania spoin, badania ultradźwiękowe

Szczegółowe badania trwałości spoin
Budownictwo, różnorakich swych odmian i zastosowań, bez rzetelnego wykonawstwa narażałoby ludzkość na niebezpieczeństwo.

Jednak nawet gdy mamy do czynienia ze wzorowym przedsiębiorstwem, realizującym inwestycję według projektów, założeń i w zgodzie ze sztuką budowlaną, możemy się spodziewać wystąpienia błędu albo usterki w konstrukcji.
Inspekcje oraz nadzory techniczne są powoływane właśnie w kierunku zapobiegania ich pominięcia i oddawaniem do użytku konstrukcji, które zagrażałyby bezpieczeństwu publicznemu. Takie kontrole dotyczą każdego aspektu budów, czy chodzi o budynek, most, nawet drogę, ale specyficzne badania, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz urządzeń, przeprowadza się na konstrukcjach spawanych. 
Na rynku istnieją specjalistyczni wykonawcy tacy jak Dekra, specjalizujących się w takiej dziedzinie. Posiadające odpowiednie doświadczenie oraz wszelkie możliwe certyfikaty bezpieczeństwa, ponieważ przeprowadzają inspekcje i nieniszczące badania spoin, a co za tym idzie, spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność. 
To właśnie dzięki takim inspektorom, nie są dopuszczane do użytkowania elementy i całe konstrukcje, które byłyby groźne dla człowieka albo groziły spowodowaniem katastrofy ekologicznej. Statki, nawet najmniejsze, nie mają szans na zwodowanie, dopóki nie zostaną przeprowadzone badania ultradźwiękowe. (sprawdź szczegóły na stronie https://industrial.dekra.pl/analizy-zagrozen-i-oceny-ryzyka.html )
Rurociągami nie popłynie kropla ropy naftowej ani gazu ziemnego, gdyż najmniejsza nawet szczelina groziłaby wybuchem i wydostaniem się na zewnątrz szkodliwych, wolnych substancji, a wypadku jednostek pływających doprowadziłaby do ich zatonięcia.

Zdjęcia naszego reportera


Inspekcje oraz nadzory techniczne
inspekcje i nieniszczące badania spoin
badania ultradźwiękowe