Szczegółowe badania trwałości spoin

Dodany przez Marcin Chwałek, wtorek, 02 06 2018

(...) Budownictwo, różnorakich swych odmian i zastosowań, bez rzetelnego wykonawstwa narażałoby ludzkość na niebezpieczeństwo. Jednak nawet gdy mamy do czynienia ze wzorowym przedsiębiorstwem, realizującym inwestycję według projektów, założeń i w zgodzie ze sztuką budowlaną, możemy się spodziewać wystąpienia błędu albo usterki w konstrukcji. Inspekcje oraz nadzory techniczne są powoływane właśnie w kierunku zapobiegania ich pominięcia i oddawaniem do użytku konstrukcji, które zagrażałyby bezpieczeństwu publicznemu. Takie kontrole dotyczą każdego (...)

Artykuły powiązane: badania ultradźwiękowe, inspekcje i nieniszczące badania spoin, Inspekcje oraz nadzory techniczne

Szczegółowe badania trwałości spoin