Szczegółowe badania trwałości spoin

Dodany przez Marcin Chwałek, wtorek, 02 06 2018

(...) aspektu budów, czy chodzi o budynek, most, nawet drogę, ale specyficzne badania, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz urządzeń, przeprowadza się na konstrukcjach spawanych. Na rynku istnieją specjalistyczni wykonawcy tacy jak Dekra, specjalizujących się w takiej dziedzinie. Posiadające odpowiednie doświadczenie oraz wszelkie możliwe certyfikaty bezpieczeństwa, ponieważ przeprowadzają inspekcje i nieniszczące badania spoin, a co za tym idzie, spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność. To właśnie dzięki takim inspektorom, nie są dopuszczane do użytkowania (...)

Artykuły powiązane: badania ultradźwiękowe, inspekcje i nieniszczące badania spoin, Inspekcje oraz nadzory techniczne

Szczegółowe badania trwałości spoin